Andrius Rimiškis – O kam sava

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

G


D


A


A7


D


Pried. O kam sava,G


Jeigu gerai sveD

tima
Ar būtinai tiktai žmA7

ona
LaiA

minga būna myD

lima..
O kam savG

a,
Jeigu saldi ir sveD

tima
Kiekvienas žino, kad kaA

va
Skani už dyką gerD

iama!
Vieną kart jos tėA

vas
Liepė pasiD

rinkt
Arba liepė vA

esti
Arba liepė diD

ngt
Bet mergina juk ne paukG

štelis
Ar būtinai ją reik žieD

duot
Jei mergina darbšti biA

telė
Laižyk sau medų ir kaifD

uok!
Pried. O kam sava,G


Jeigu gerai sveD

tima
Ar būtinai tiktai žmA7

ona
LaiA

minga būna myD

lima..
O kam savG

a,
Jeigu saldi ir sveD

tima
Kiekvienas žino, kad kaA

va
Skani už dyką gerD

iama!
Uošvė busiA

moji
Gundyt sugalD

vojo
Vesti pasA

iryši
Turtą užraD

šysim
Aš nors padūkęs, bet nedG

urnas
Todėl nerūpi uošvio tuD

rtas
Ir nors esu aš vyras drūA

tas
Man rūpi tik darželio rūD

tos..
Dienos lekia vėG

ju
Jau baigiu nuvD

yst
Valgau ir likeA

nėju
Nes bijau sukD

lyst..
Pried. O kam sava,G


Jeigu gerai sveD

tima
Ar būtinai tiktai žmA7

ona
LaiA

minga būna myD

lima..
O kam savG

a,
Jeigu saldi ir sveD

tima
Kiekvienas žino, kad kaA

va
Skani už dyką gerD

iama!
Pried. O kam sava,G


Jeigu gerai sveD

tima
Ar būtinai tiktai žmA7

ona
LaiA

minga būna myD

lima..
O kam savG

a,
Jeigu saldi ir sveD

tima
Kiekvienas žino, kad kaA

va
Skani už dyką gerD

iama!A#

                     D#


Pried. O kam sava,G#


Jeigu gerai sveD#

tima
Ar būtinai tiktai žmA#

ona
LaiA

minga būna
myD#

lima..
O kam savG#

a,
Jeigu saldi ir sveD#

tima
Kiekvienas žino, kad kaA#

va
Skani už dyką gerD#

iama!

x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 3 Vidurkis: 5]