Paukščiai

Baltais pūkeliais krinta snaigės  
Iš viesulingų debesų.  
Išskrido paukščiai link dausų.  
Tylu, jų meilės giesmės baigės. 

Priedainis 

Lai krykštauja toli nuo mūsų, 
Užmiršę darganas ir lietų! 
Išskridę paukščiai į namus      
Sugrįš pavasarį saulėtą. 


Kokia baugi rimtis aplinkui, 
Kaip viskas tuščia ir nyku, 
Kai negirdėti virš laukų 
Sparnuotų mūsų giesmininkų! 

Priedainis

Drauguži mielas, būk ramus: 
Šaltos žiemos ranka gruoblėta 
Išbaidė juos, - bet į namus        
Jie grįš pavasarį saulėtą. 


O mes, besparniai žemės paukščiai, 
Juos pasitinkam akimis 
Ir, vėtrą vėl nujausdami, 
Grėsmingon šiaurėn žiūrim baugščiai. 

Priedainis

Likimas piktas ir nuožmus 
Dažnai lyg žaislą žmogų mėto. 
Pavydžiu paukščiams: į namus         
Jie grįš pavasarį saulėtą. 


Jie lėks viršum kalnų ir klonių, 
Jie lėks melsvais dangaus keliais 
Ir vėl, kaip pernai, nusileis 
Ant seno ąžuolo galiūno. 

Priedainis

Ir džiugins jaunus ir senus 
Giesmė, tiek sykių jau girdėta. 
Išskridę paukščiai į namus      
Sugrįš pavasarį saulėtą!