EWA – Mano nuodėmė

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

Am


F


G


C


MažiAm

ausi norai jie tampa reaF

lybe
O šiandien bandom prastumti kitus
Tu nG

ori būti kiekvieno minEm

tyse
Tau pinigai lyg spalvotas danAm

gus
PasAm

iklausyk ar tuo tiF

ki
Kaip aš taip nešneka viG

si
Mus stebi tūkstančiai veEm

idų
O aš svajoju nusiraut kaAm

rtu
PraAm

šau tavęs tik patikėk
IšleisF

ki demonus ir rėk
Juk mes vaidG

iname kitus
Manai tikrai kad jautiesi sauAm

gus?
Pried. BAm

ūki mano džiaugF

smas
Būki mano baG

imė
Tas savitas jausEm

mas
Mano nuodAm

ėmė
KiekAm

vienas turime vieną silpnybę
BAm

ūki mano džiaugF

smas
Būki mano baG

imė
Tas savitas jausEm

mas
Mano nuodAm

ėmė
KiekAm

vienas turime vieną silpnybę
KF

iekvienas žinome savo ribas
ŽinG

au, kad ribos tik mūsų mintEm

yse
Manęs žmonės už tai nekęs
PasiAm

klausyk ar tuo tiki
KF

aip aš taip nešneka visi
MG

us stebi tūkstančiai veiEm


O aš svajoju nusiraut kartu
PraAm

šau tavęs tik patikėk
IšleisF

ki demonus ir rėk
Juk mes vaidG

iname kitus
ManEm

ai tikrai kad jauE

tiesi saugus?
Am


F


G


C


Pried. BAm

ūki mano džiaugF

smas
Būki mano baG

imė
Tas savitas jausEm

mas
Mano nuodAm

ėmė
BAm

ūki mano džiaugF

smas
Būki mano baG

imė
Tas savitas jausEm

mas
Mano nuodAm

ėmė

x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 2 Vidurkis: 5]