Už tuos kurie!

Ne visada gėlė pražysta
Be spindulių ir šilumos
Nulenkim galvas už draugystę
Ir už visus, kas neišduos
 
Ne visada draugai ir broliai
Atmins vieni kitų, vardus
Už tuos kas nuoširdžiai šypsojos
Atverkim mes, širdies vartus
 
Priedainis

Už tuos, kurie laimingi buvo kaip vaikai
Už tuos, kurių savam kely nesutikai
Ir už tuos, kurie išliko 
Mums ištikimi draugai
 
Už tuos, kurie į meilę iškeitė stabus
Už tuos, kurių daugiau jau niekad nebebus
Ir už tuos, kurie surado
Savo sąžinės raktus

Ne visada pasaulis šypsos
O blaško laimę po marias
Už tuos, kas nebijojo klysti
Šiandien nukelkim kepures

Ne visada blogiausias priešas
Piktesnis už gerus draugus
Su tais, kurie kalbėjo tiesą
Džiaugsmais dalinkimės perpus!

Priedainis

Už tuos, kurie laimingi buvo kaip vaikai
Už tuos, kurių savam kely nesutikai
Ir už tuos, kurie išliko 
Mums ištikimi draugai
 
Už tuos, kurie į meilę iškeitė stabus
Už tuos, kurių daugiau jau niekad nebebus
Ir už tuos, kurie surado
Savo sąžinės raktus