Hiperbolė – Aš dar dainuosiu

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

Aš dar A

dainuD

osiu, nors bA

alsas prikimo
DainuosiBm

u ir tąsD

yk, būE

damas nebyliu.
A

Aš dar dainuoF#m

siu, gal mA

ano F#m

dainos
PaBm

sieks ir tave pD

ro žemės A

gaudesį
Pried. NF#m

oriu tik lūpas D

suvilgF#m

yti, tegul joD

s šypsosi
MF#m

ano dainos kuBm

ždesiu E

virtusios.
Pried. NF#m

oriu tik lūpas D

suvilgF#m

yti, tegul joD

s šypsosi
MF#m

ano dainos kuBm

ždesiu E

virtusios.
AA

š A

darD

dainuosiu, nes mano krutinėj
Kaupiasi dainos, tarytum debesys.
Tegul tai bus liūtis be griaustinio,
Bet aš ir nesirengiu nieko nustebinti.
Pried. NF#m

oriu tik lūpas D

suvilgF#m

yti, tegul joD

s šypsosi
MF#m

ano dainos kuBm

ždesiu E

virtusios.
F#

Ką gi man veikti,B

kai balsas prikimo?
G#

Kito nera man paF

sirinkimo…
Aš dar A#

dainuoD#

siu, nors baA#

lsas prikimo
DainuosiuCm

ir tąsD#

yk, budF

amas nebyliu.
A#

Aš dar dainGm

uosiu, gal maA#

no dGm

ainos
Cm

Pasieks ir tave D#

pro žemA#

ės gaudesį
Pried. NGm

oriu tik lūpas D#

suvilGm

gyti, tegul joD

s šypsosi
MaGm

no dainos Cm

kuždesiu virF

tusios.
D#

Aš dar dainA#

uosiu,
D#

Aš dar dainA#

uosiu,
D#

Aš dar dainA#

uosiu,
D#

Aš dar dainA#

uosiu,

x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 2 Vidurkis: 5]