Rudens naktis sustojo

Pušų viršūnėse rudens naktis sustojo. 
Man uždengė akis delnais juodais. 
Ko gąsdini mane? Kokie pavojai?   
Į mano miestą bundantį ateis. 
Ko gąsdini mane? Kokie pavojai?   
Į mano miestą bundantį ateis.   


Išsaugot reik rudens begarsę tylumą
Be bombų švilpesio, kraujuotų pelenų
Ateisiu aš pavasario prisegti
Prie kiekvienų namų, prie durų kiekvienų
Ateisiu aš pavasario prisegti
Prie kiekvienų namų, prie durų kiekvienų


Priesiu tyliai - niekas negirdės
Ramiai ramiai lyg šaltas gatvių vėjas
Lyg plazdantį plevenimą kregždės
Ant slenksčio žodį virpantį padėjus
Lyg plazdantį plevenimą kregždės
Ant slenksčio žodį virpantį padėjus


Pušų viršūnėse rudens naktis sustojo. 
Man uždengė akis delnais juodais. 
Ko gąsdini mane? Kokie pavojai? 
Į mano miestą bundantį ateis. 
Ko gąsdini mane? Kokie pavojai? 
Į mano miestą bundantį ateis.