Ragana žiema

  x2
 
Pamiškėj trobelė užsnigta,
Traška malkos, židiny. 
Mes šią naktį su liepsna
Vienuj vieni.
Seną meilės knygą suradau,
Kur čia melas, kur tiesa?
Pro lapus išslydo pamiršta,
Gėlė, sausa.
Priedainis
Ragana žiema - tavotaurė sklidina,
 Netekties ir šalto ilgesio nuodu!
Ja išgersiu ir tiek, kas bebūtų- patikėk,
Teka upė ,gyva, po ledu.
O lėktuvai skraido dangumi,
Kyla leidžiasi kažkur toli.
Sapnavau, kad viename iš jų,
Pas mane skrendi.
Plaukia debesys balti,
Tu žiuri į juos, bet nematai.
Tu prisimeni kaip bučiavai,
Karštai, karštai!
Priedainis 
Ragana žiema - tavotaurė sklidina,
 Netekties ir šalto ilgesio nuodu!
Ja išgersiu ir tiek, kas bebūtų- patikėk,
Teka upė ,gyva, po ledu.
Nuo žmonių trobelė paslėpta,
Užpustyta, užburta.
Ir pasauly tik širdis viena
Surasti ją.
Tavo gėlę rankoje laikau,
Meilė sugeba skaityt mintis
Ir pabeldė tyliai ką tik man,
Į duris.
Priedainis 
Ragana žiema - tavotaurė sklidina,
 Netekties ir šalto ilgesio nuodu!
Ja išgersiu ir tiek, kas bebūtų- patikėk,
Teka upė ,gyva, po ledu. x2