Bavarija – Tu pati tobuliausia

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

E


G#m


C#m


F#m


B


E


G#m


C#m


F#m


B


Dar, dar daE

ug sakinių, daug daug frazių gražių,
Tau nuC#m

austi galiu iš aukštų debesų.
Už karšA

čiausius jausmus ir už bučF#m

kius klampius,
Už paB

laidas viltis už bemieges naktis.
Tavo siE

ela dangus – toks bekraštis, gilus,
Tavo kūC#m

nas medus – nuodėmingai saldus.
Tavo žvilA

gsnio šviesa plius širF#m

dies šiluma,
Tu meiB

liausia suma – tobula visuma!
Pried. Tu paE

ti tobuliausia, iš graG#m

žių - tu gražiausia,
Iš faiC#m

nų tu fainiausia, mylF#m

imų myliB

miausia.
Tu paE

ti tobuliausia, iš graG#m

žių - tu gražiausia,
Iš faiC#m

nų tu fainiausia, mylF#m

imų myliB

miausia.
Dar dar daE

ug sakinių, komplimentų taiklių.
Del taC#m

vęs aš turiu bibliotekoj jausmų,
Del taA

vęs ant stogų paraF#m

šysiu "Myliu",
O ant aikB

ščių plačių pripaišysiu širdžių.
Aš be žoE

džio "Myliu" jau gyvent negaliu.
Mano MūC#m

za tik tu, tau dėkingas esu.
Tavo žvilA

gsnio šviesa, plius širF#m

dies šiluma.
Tu meiliB

ausia suma, tobula visuma
Pried. Tu paE

ti tobuliausia, iš graG#m

žių - tu gražiausia,
Iš faiC#m

nų tu fainiausia, mylF#m

imų myliB

miausia.
Tu paE

ti tobuliausia, iš graG#m

žių - tu gražiausia,
Iš faiC#m

nų tu fainiausia, mylF#m

imų myliB

miausia.
E


G#m


C#m


F#m


B


E


E


G#m


C#m


F#m


B


E


Pried. Tu paE

ti tobuliausia, iš graG#m

žių - tu gražiausia,
Iš faiC#m

nų tu fainiausia, mylF#m

imų myliB

miausia.
Tu paE

ti tobuliausia, iš graG#m

žių - tu gražiausia,
Iš faiC#m

nų tu fainiausia, mylF#m

imų myliB

miausia.

x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 2 Vidurkis: 5]