Rondo – Vasaros naktys

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

C


Dm


G


C


VaC

karo vėjas
ĮpDm

ūs kaitrias liepsnas
Tu visG

ką atiduosi
Į jo ištiC

estas rankas
VasC

aros naktys
Kaip sieDm

los aitvarai
KuG

rių nesulaikysi
Jei palC

eidai per aukštai
Pried. OoC

o vasaros naDm

ktį
Tu neG

žinai ką rasi ir netC

ekti nebijai
OC

oo vasaros naDm

ktį
Tau kiekG

viena pakrantė kaip naC

mai
SaC

ulė panyra
ŠalDm

ta sūri banga
Jau taG

vo kūną glosto
Tarsi myC

limo ranka
NieC

ko nereikia
LenDm

gva tamsa lėtai
balC

tos tylos klausai
C


Dm


G


C


Pried.
OoC

o vasaros naDm

ktį
Tu neG

žinai ką rasi ir netC

ekti nebijai
OC

oo vasaros naDm

ktį
Tau kiekG

viena pakrantė kaip naC

mai
Pried.OoD

o vasaros naEm

ktį
Tu neA

žinai ką rasi ir netD

ekti nebijai
OD

oo vasaros naEm

ktį
Tau kiekA

viena pakrantė kaip naD

mai
SmD

ėlio geltono
Į plaEm

ukus pripustys
Visi pasA

aulio vėjai
Ir užD

vers nakties duris
VisD

ką parveši
Namo lEm

yg būtų tai
BrangiaA

usios aukso dulkės
Laisvę uD

ž kurias pirkai
Pried. OoD

o vasaros naEm

ktį
Tu neA

žinai ką rasi ir netD

ekti nebijai
OD

oo vasaros naEm

ktį
Tau kiekA

viena pakrantė kaip naD

mai

x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 2 Vidurkis: 5]