Lietuvaičiai – Pirmutinė meilė

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

F#m


B


E


C#m


F#m


B


E


PirmuF#m

tinė meilė nerūB

dija
Jos artE

umą aš lig šiol jaučiuC#m


Ir dažF#m

nai į tą rugpjūčio naB

ktį sugrįžtu, sugE

rįžtu
Kai po šoF#m

kių aš taC#m

ve lydėjB

au
Tuo gėlE

ėtu parko takeliuC#m


AroF#m

matą dar jaučiu pirB

mųjų bučiE

nių
Pried. O mano meF#m

ile pirmutine kuB

rgi tu
MeE

ile pirmutine tų dC#m

ienų
KaF#m

i apsikabinę svaiB

gom nuo bučiE

nių
O mano meiF#m

le pirmutine atsilB

iepk
MeE

ile pirmutine netylėC#m

k
AtgaiF#m

vinti mano šiB

rdį paskuE

bėk
Ir plasnF#m

ojo po širdiC#m

m drugeliai
Kai glėE

by savam tave glaudC#m

žiau
Ir spinF#m

dėjo mūs laimingos akB

ys vis labE

iau, vis labiau
NieF#m

kada to jausmo nepaB

miršiu
Kaip ir taE

vo mylinčių akC#m


Aš ir vėF#m

l ir vėl į mūsų naB

ktį sugrįE

žtu.
Pried. O mano meF#m

ile pirmutine kuB

rgi tu
MeE

ile pirmutine tų dC#m

ienų
KaF#m

i apsikabinę svaiB

gom nuo bučiE

nių
O mano meiF#m

le pirmutine atsilB

iepk
MeE

ile pirmutine netylėC#m

k
AtgaiF#m

vinti mano šiB

rdį paskuE

bėk
F#m


B


E


C#m


F#m


B


E


PirmuF#m

tinė meilė nerūB

dija
Jos artE

umą aš lig šiol jaučiuC#m


Ir dažF#m

nai į tą rugpjūčio naB

ktį sugrįžtu, sugE

rįžtu F


Pried. O mano meGm

ile pirmutine kuC

rgi tu
MeF

ile pirmuC

tine tų dDm

ienų
KaGm

i apsikabinę svaiC

gom nuo bučiF

nių
O mano meiGm

le pirmutine atsilC

iepk
MeF

ile pirmuC

tine netylėDm

k
AtgaiGm

vinti mano šiC

rdį paskuF

bėk
O mano meGm

ile pirmutine kuC

rgi tu
MeF

ile pirmuC

tine tų dDm

ienų
KaGm

i apsikabinę svaiC

gom nuo bučiF

nių
O mano meiGm

le pirmutine atsilC

iepk
MeF

ile pirmuC

tine netylėDm

k
AtgaiGm

vinti mano šiC

rdį paskuF

bėk

x1.0


Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 2 Vidurkis: 5]