Donatas Montvydas – Kol vakaras ilgas

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

PC#m

amačiau tave tamsioj nF#

akty,
Tuščios gatB

vės tu viena,
PasiE

metus tyloje
O už lanC#m

go siaučiaF#

nti audra,
Ji nerimB

sta manyje,
NoE

rėtų įsileisti tave.
KC#m

ol vakaras ilF#

gasB

E


KC#m

ol vakaras ilF#

gas…
NeriB

msta manyje, norėtų įsileisti tave.
Pried. JeiC#m

gu tu tik žinF#

otum,
Aš banG#m

dau surast tave pasiklE

ydęs naktyje,
JeiC#m

gu tu tik žinoF#

tum,
Be taG#m

vęs man tuštuma,
Stoviu šlaE

pias aš lietuje.
Man visai negėda būti sF#

ilpnam,
Tu išlB

aisvini mane,
Savo sieE

los giluma,
Mane jauC#m

dina kiekviena miF#

ntis apie tave,
Tik galB

ėčiau aš tavo žvilgsnio nepaleisčiau niekad.
Pried. JeiC#m

gu tu tik žinF#

otum,
Aš banG#m

dau surast tave pasiklE

ydęs naktyje,
JeiC#m

gu tu tik žinoF#

tum,
Be taG#m

vęs man tuštuma,
Stoviu šlaE

pias aš lietuje.
KC#m

ol vakaras ilF#

gasG#m

E


KC#m

ol vakaras ilF#

gasG#m

E


KC#m

ol vakaras ilF#

gasG#m

E


KC#m

ol vakaras ilF#

gasG#m

E


KC#m

ol vakaras ilF#

gasG#m

E


Aš banG#m

dau surast tave pasiklE

ydęs naktyje,
KC#m

ol vakaras ilF#

gasG#m

E


Be taG#m

vęs man tuštuma,
Stoviu šlaE

pias aš lietuje.E


Pried. JeiC#m

gu tu tik žinF#

otum,
Aš banG#m

dau surast tave pasiklE

ydęs naktyje,
JeiC#m

gu tu tik žinoF#

tum,
Be taG#m

vęs man tuštuma,
Stoviu šlaE

pias aš lietuje.
KC#m

ol vakaras ilF#

gasG#m

E


KC#m

ol vakaras ilF#

gasG#m

E


x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 1 Vidurkis: 5]