Hiperbolė – Išgalvotas gyvenimas

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

IšgaG

lvojau lieC

tų, išgD

alvojau giG

edrą,
Em

galvojau jūC

rą ir kai D

ką daugiG

au,
IšgaG

lvoti paukšC

čiai retkD

arčiais paG

gieda
IšgaEm

lvotą gieC

smę, ir D

gyvent smagG

iau.
IšgalvG

osiu viC

ską, D

ko esu netG

ekęs,
KeEm

lią, gražią miC

rtį ir kaD

i ką daG

ugiau.
MaG

n ilgai šypsC

osis išgaD

lvotos akG

ys,
IšgaEm

lvotos lūC

pos, ir gyvD

ent smagG

iau.
C


D


G


Em


C


D


G


O kG

ada nelC

iks tiD

kėjimo nė laG

šo,
Ir Em

kančia į kūC

ną tylD

iai įsigG

aus,
IšgG

alvosiu vC

iltį, noD

rs ir labai mG

ažą,
BEm

et ir vėl gyvC

enti bus,
žinD

au, smagG

iau.
IšgaG

lvojau lieC

tų, išgD

alvojau giG

edrą,
Em

galvojau jūC

rą ir kai D

ką daugiG

au,
IšgaG

lvoti paukšC

čiai retkD

arčiais paG

gieda
IšgaEm

lvotą gieC

smę, ir D

gyvent smagG

iau.

x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 1 Vidurkis: 5]