Aleksandras Makejevas – Tėveli

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

GC

rįžau namo, kai saG

ulė jau nusilAm

eido
IF

r vos pataikiau į dG

uris
MC

an motina pasaG

kė aš tavęs taip lauAm

kiu, laukiu
O tF

u vėl girtas parG

ėjai.

Priedainis:
TC

ai uždaG

ryk mane tėvAm

eli.. pirtyje,
Ir nF

eišleisk kol neprablaG

ivėsiu... (x2)

Eidamas namo skaičiavau aš stulpus,
O mane mušė mentai sužvėrėję
Aš pragėriau žirgelį ir kamanėles
Dabar reiks mergelę pragert...

Priedainis

Tu nežiurėk, Mama, pro grotas
Galbut rytoj mane paleis
Juk tu žinai kokios kreizovos mano naktys,
Ir dienos, kokie kreizovi draugai...

Priedainis

Tą vakarą tamsų ant tavęs as užlipau.
Norėjau pajusti, ką seniai užmiršau.
Aš mylėjau tave, bet tylejau ilgai,
Kol tu man davei...

Priedainis

x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 3 Vidurkis: 5]