Gytis Paškevičius – Mano kraštas

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

Šitą žG

emę maC

n likimas dovD

anojo
PilkG

ą dangų, snC

iego sodD

us ir pilis
Ji kleEm

vais raudD

onais rudeC

ny liepsnoja
Ji atvG

ėrus kieC

kvienam plD

ačiai duG

ris
Man jos grožio kiek yra tiek ir pakanka
Jos kalba mane užbūrė amžinai
Ir tegu ja visos negandos aplenkia
Mano žeme man - vieninteliai namai
Pried. VC

ien tik ji yra praG

sme tikroji
NC

epakeis jos nieD

kas niekada
JC

ai vienai tu visEm

ka paaukoji
JC

i tavo praD

džia ir taG

vo pabaiga
JEm

ei tavęs nėra į ką mD

an atsiremti?
KEm

aip surasti ryA

to saule languose?
Į kEm

uria pasaD

ulio puse reikA

ia zengti?
KC

aip išsaugot tavo vardą? tavo varD

dą vaikuose...
TaG

vo skausmo niekC

ada aš nepamD

iršiu,
BeG

t žinau, kaip greC

itai medžiai vėl žD

ydės
Kada nEm

ors ir pats į mD

edį aš paC

virsiu
Mano žG

emė, kai mC

ane naD

mo pakG

vies.

x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 1 Vidurkis: 5]