16Hz – Keitės ir miestai ir veidai

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

Pried. KeiG

tės ir miestai ir veidais
Šaukiau tave bet tu manęs neišD

girdai
MeAm

tai nuskendo toluD

moj
Bet tavo meilė vėlei šaukia grįžt naG

mo
LaiG

mė man dar nesvetima
Dar širdyje ne sutema ne sutD

ema
NeAm

ša greit žirD

gai mane
Ten kur lingavo ryto vėjuose vyšG

nia
Kasdieną baD

rės su uosiais vėG

jai
Vyšnia lingD

avo po mūs lanG

gais
Jaunystė mB

ano kažBm

kur skuEm

bėjo
Jaunystė skrC

ido juodbėriais žirD

gais
Pried. KeiG

tės ir miestai ir veidais
Šaukiau tave bet tu manęs neišD

girdai
MeAm

tai nuskendo toluD

moj
Bet tavo meilė vėlei šaukia grįžt naG

mo
LaiG

mė man dar nesvetima
Dar širdyje ne sutema ne sutD

ema
NeAm

ša greit žirD

gai mane
Ten kur lingavo ryto vėjuose vyšG

nia
Ir susitD

aikys su uosiais vėG

jai
Vyšnia vėl kalD

bins mus po lanG

gais
Jaunystė mB

ano dar neprEm

aėjo
Jaunystė grįC

žta juodbD

ėriais žirgais
Pried. KeiG

tės ir miestai ir veidais
Šaukiau tave bet tu manęs neišD

girdai
MeAm

tai nuskendo toluD

moj
Bet tavo meilė vėlei šaukia grįžt naG

mo
LaiG

mė man dar nesvetima
Dar širdyje ne sutema ne sutD

ema
NeAm

ša greit žirD

gai mane
Ten kur lingavo ryto vėjuose vyšG

nia

x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 2 Vidurkis: 5]