Jessica Shy – Dėl tavęs

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

JeiD

gu man leiBm

stum, dėl taF#m

vęs
Aš perplaukčiau jA

ūras ir upD

es
Ir tegul į kraBm

ntą mane išF#m

mes
AA

h, ah
Kaip man paD

vyti tolyje lekiBm

ančias mintis?
PrisijF#m

aukinti kaip vėją taA

ve, vėją tave
Gandais apiD

pinta, tu pasaka maBm

no užburta
Jei visa tai tiF#m

kra
Žinau - galiu bet kD

ą
Dėl taB

vęs, dėC#

l tavF#m

ęs
Kai jūra išE

meD

s giC#m

ntarais gF#m

eltonaE


Kaip surD

ast, kaip sC#

urastF#m


Per smėlio auE

draD

s kelią mC#m

an pas taF#m

ve?
Kai žėD

ri menuBm

liu vand[F#m[uo
Bandau aš pasiA

kalbėt su juD

o
Ir gal jis pašaBm

uks tave varF#m

du
MelodiA

ja bangų
Kaip man paD

vyti tolyje lekiBm

ančias mintis?
PrisijF#m

aukinti kaip vėją taA

ve, vėją tave
Gandais apiD

pinta, tu pasaka maBm

no užburta
Jei visa tai tiF#m

kra
Žinau - galiu bet kD

ą
Dėl taB

vęs, dėC#

l tavF#m

ęs
Kai jūra išE

meD

s ginC#m

tarais gF#m

eltona E


Kaip surD

ast, kaip sC#

urasF#m

t
Per smėlio auE

draD

s kelią mC#m

an pas taF#m

ve?
Dėl tavD

ęs, dC#m

ėl taF#m

vęs
Kai jūra išmE

es ginC#m

tarais gelF#m

tona
KaE

ip surD

astC#m

, kaip surF#m

ast
Per smėlE

io audD

ras kelią mC#m

an pas taF#m

ve?
Dėl tavD

ęs, dC#

ėl taF#m

vęs
Kai jūra išmE

es ginC#m

tarais gelF#m

tona
KaE

ip surD

astC#m

, kaip surF#m

ast
Per smėlE

io audD

ras kelią mC#m

an pas taF#m

ve?

x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 1 Vidurkis: 5]