Skyders – Ant alaus

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

_A

_______E

_______D

_

Aš pradA

ėsiu mE

okytis rytoD

j,
Nes šianA

dien nieks nE

elenda galD

von,

GerA

iau išeisiu sE

u būriu draugD

ų,
Į mA

iestą pasiE

žvalgyt paD

nų,

Bet prieš taA

i užsuksiE

me į baD

rą,
IšleA

nksime dE

ar po bokD

alą,

Ir gyvA

enimas nušE

vis gražD

iom spalvom,
Ar kas nA

ors galėtų paE

sakyt kD

as yra geriau?

Ant alA

aus, ant alaus, ant alE

aus, ant alaus, ant alD

aus
Ant alA

aus, ant alaus, ant alE

aus, ant alaus, ant alD

aus
Ant alA

aus, ant alaus, ant alE

aus, ant alaus, ant alD

aus
Ant alA

aus, ant alaus, ant alE

aus, ant alaus, ant alD

aus

Mes išleA

nksime po dE

ar vieną bokD

alą,
Ir gyvA

enimas nuE

švis graD

žiom spalvom,

DA

žiugu, jog sE

tropiai dirD

bam bare,
O dA

arbas pasibaigs tiktE

ai anksti ryD

te.

Ant alA

aus, ant alaus, ant alE

aus, ant alaus, ant alD

aus
Ant alA

aus, ant alaus, ant alE

aus, ant alaus, ant alD

aus
Ant alA

aus, ant alaus, ant alE

aus, ant alaus, ant alD

aus
Ant alA

aus, ant alaus, ant alE

aus, ant alaus, ant alD

aus

MerA

gyte, tu mE

ano mažD

yte,
AtA

eik į maE

no lovD

ytę,
Aš paA

žadu, jog nE

ieko bD

logo tau nedarA

ysiu,

NeE

-e nD

e,
StipA

endiją gavau šianE

dien,
Tad baD

lius tęsis dar ilgai…

Ilgai

Ant alA

aus, ant alaus, ant alE

aus, ant alaus, ant alD

aus
Ant alA

aus, ant alaus, ant alE

aus, ant alaus, ant alD

aus
Ant alA

aus, ant alaus, ant alE

aus, ant alaus, ant alD

aus
Ant alA

aus, ant alaus, ant alE

aus, ant alaus, ant alD

aus

x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 2 Vidurkis: 5]