Marijonas Mikutavičius – Trys milijonai

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

C

Galbūt per daug ir per ilgai mes kariG

avom,
C

Galbūt per ilgai kartojom žodį "šloG

vė" je-e je-e
C

Gal kartais per daug iš kitu reikalG

avom
Ir kartais per tyliaAm

i mes norėjom A

nuG

galėt.
Bet ir aš ten buvaF

u,
LaimingG

as pergaleC

s dainas dainavau,
Iškelęs duAm

pirštus i dangų laikiau,          
F

Nes nuG

galėtojų jau niekC

as neteis,
Akmens nepaleiFm

s, viskas buvF

o senai–
Tu per ilgG

ai per ramiai gyveC

nai.
Bet taG

vo gyvas Am

kraujas vėl atsigaus,
Kaip aF

tsigauna žolė G

po gero lietaus je-e je-e
NesikC

ankink dėl medalio,
Bet verta kovot ligi gG

alo dėl savo garbes.
Pabandom iš naAm

ujo,
Nors esam pasauly tik trG

ys milijonai.
Pried. Neliek C

savo kraujo dėl aukso,
Nes busi legenda, kol nG

epraradom vilties,
Net jeigu ir vėlAm


Tik per klaidą netapom mes čeG

mpionais.
C


F


C


A#


F


C

Ir aš tūkstantį kartu sakiau savo draugui
"Mes geri, mes galingi mes šiandien laimėsim".
Jis sake "nė velG

nio"
Ir jis tūkstantį kartu buvo teisus,
C

Bet geriau negyvent negu visai netikėG

ti je-e.
C

Nenuleidžiam galvos, net jeigu mums nesiseka
G

Devynis kartus iš eiles.
Juk mes ne iš tų,Am


Kur pralaimi dar nenugalG

ėti.
Ir nebelieka jau baF

imės
Kada visG

kas nurimo irC

baigės
Net jei žaidi tik šG

achmatais arbC

a dartais
Juk būna, kad kartais
LieAm

ki vienaF

s be draugo
Ir jauG

ti jog kažkas tavC

e saugo,
MesG

per viena Am

nakG

tį didF

eli užaugom
Ir mes gG

alingi iš naujo je-e je-e je-e.
Pried. NesikC

ankink dėl medalio,
Bet verta kovot ligi gG

alo dėl savo garbes.
Pabandom iš naAm

ujo,
Nors esam pasauly tik trG

ys milijonai.
Neliek C

savo kraujo dėl aukso,
Nes busi legenda, kol nG

epraradom vilties,
Net jeigu ir vėlAm


Tik per klaidą netapom mes čeG

mpionais.

x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 1 Vidurkis: 5]