Ledi Ais – Jis

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

Gb


Db


Bbm


Ebm


Gb


Db


B


Db


Gb


VaBbm

rgu, ar kas iEbm

š to išeis.
PaslGb

aptys keDb

lio neatskleis.
UžsiB

spyrimo čDb

ia zona, pralGb

aužiu ledus, štai mano praDb

džia.
MBbm

atau, girdžiu, gyEbm

va esu. PažvGb

elk į jDb

į...
AkivDb

aizdu, tai akivGb

aizdu.
Pried.JDb

is vertas knBbm

ygos viršelio, saldžiausių žoEbm

džių romano.
Jis vertas nuodGb

emės, aukščiausios klasės širdDb

ies.
RyšB

kių gėlių darželio, dienos karščiausio skanDb

dalo.
Vertas žmonių minGb

ios, kuri jo vardą kartos
JDb

is vertas knBbm

ygos viršelio, saldžiausių žoEbm

džių romano.
Jis vertas nuodGb

emės, aukščiausios klasės širdDb

ies.
RyšB

kių gėlių darželio, dienos karščiausio skanDb

dalo.
Vertas žmonių minGb

ios, kuri jo vardą kartos
GiBbm

rdžiu balsus – nenoEbm

rmalu.
ŠaGb

ukiu tave išgalDb

votu vardu.
KurB

iam kely, kuriDb

uo metu, pasiGb

mečiau -nebeDb

surandu.
Jo neBbm

mačiau, apsiEbm

rikau, bet viskas tGb

aip...
AkDb

ivaizdu kaip akivGb

aizdu.
Pried. JDb

is vertas knBbm

ygos viršelio, saldžiausių žoEbm

džių romano.
Jis vertas nuodGb

emės, aukščiausios klasės širdDb

ies.
RyšB

kių gėlių darželio, dienos karščiausio skanDb

dalo.
Vertas žmonių minGb

ios, kuri jo vardą kartos
JDb

is vertas knBbm

ygos viršelio, saldžiausių žoEbm

džių romano.
Jis vertas nuodGb

emės, aukščiausios klasės širdDb

ies.
RyšB

kių gėlių darželio, dienos karščiausio skanDb

dalo.
Vertas žmonių minGb

ios, kuri jo vardą kartos
MelBbm

odrama, - mEbm

an sako draGb

ugai.
Sugrįžk greiDb

čiau, kur pradB

ingai?
Bet kelDb

ias šis per daug blaGb

nkus.
Nuspalvinsiu ryškeDb

snius jausmus.
PadaBbm

uginau rauEbm

svos spalvos.
NelGb

eidžia ji maDb

tyt ramumos,pB

ažvelk į Dbm

jį...
AkivGb

aizdu kaip aDbm

kivaizdu.Gb


Pried. JDb

is vertas knBbm

ygos viršelio, saldžiausių žoEbm

džių romano.
Jis vertas nuodGb

emės, aukščiausios klasės širdDb

ies.
RyšB

kių gėlių darželio, dienos karščiausio skanDb

dalo.
Vertas žmonių minGb

ios, kuri jo vardą kartos
JDb

is vertas knBbm

ygos viršelio, saldžiausių žoEbm

džių romano.
Jis vertas nuodGb

emės, aukščiausios klasės širdDb

ies.
RyšB

kių gėlių darželio, dienos karščiausio skanDb

dalo.
Vertas žmonių minGb

ios, kuri jo vardą kartos

x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 1 Vidurkis: 5]