Irma Jurgelevičiūtė – Kur tu pradingai?

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

D


D


D


Em


A


D


D


D


Em


A


D


VakD

arui atėjus, sėdD

žiu namuose
TaG

vo juoką dD

ar girdžiu
MinD

utes skaičiuoju laiD

ko delnuose
Ir niG

eko pakeisti neD

galiu
Rūkau kalG

janą, o į duA

ris
Jau beldžia poBm

nas liūdesys
Ir nežG

inau, ką man daA

ryt
ToA

dėl kartoju
Pried. KuD

r tu pradD

ingai?
AD

r jauti, ar girdi, ar mEm

atai?
Širdyje šypseną paA

likai
O aš pamiršti negaD

liu tavęs
KD

ur tu pradD

ingai?
NiD

eko man nesakei, išEm

ėjai
Sumaišty širdyje paA

likai
Bet aš dar laukiu taD

vęs
NeD

t nenusirengus sapnD

avau tave
O gG

al tai buvo ir nD

e sapne
TaD

vo santūrumas nužD

udys mane
NorG

ėčiau būti kukD

lesne
Kaljano dūG

mo svaigulA

ys
Ir tas lauBm

kimo jaudulys
Negali nurG

aminti maA

nęs
Todėl kartoju
Pried. KuD

r tu pradD

ingai?
AD

r jauti, ar girdi, ar mEm

atai?
Širdyje šypseną paA

likai
O aš pamiršti negaD

liu tavęs
KD

ur tu pradD

ingai?
NiD

eko man nesakei, išEm

ėjai
Sumaišty širdyje paA

likai
Bet aš dar laukiu taD

vęs
D


D


G


D


D


D


G


D


Turiu ne vG

ieną ir ne dA

vi
Turiu aš tūBm

kstančius svajų
Bet neG

žinau, kur tu eA

si
Todėl karA

toju, kartoju
Pried. KuD

r tu pradD

ingai?
AD

r jauti, ar girdi, ar mEm

atai?
Širdyje šypseną paA

likai
O aA7

š pamiršti negaD

liu tavęs
KD

ur tu pradD

ingai?
NiD

eko man nesakei, išEm

ėjai
Sumaišty širdyje paA

likai
Bet aš dar laukiu taD

vęs
Pried. KuD

r tu pradD

ingai?
AD

r jauti, ar girdi, ar mEm

atai?
Širdyje šypseną paA

likai
O aA7

š pamiršti negaD

liu tavęs
KD

ur tu pradD

ingai?
NiD

eko man nesakei, išEm

ėjai
Sumaišty širdyje paA

likai
Bet aš dar laukiu taD

vęs

Kur tu?

x1.0

Muzika: Aro Žvirblio
Žodžiai: Neilo Dainiaus Babono
Akordai: manoakordai.lt lankytojų

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 2 Vidurkis: 5]