XL Plus – Deimantinė širdis

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

Am


Dm


G


C


E


Am


Dm


E7


Am


Tarp deAm

besų tave, nežinG

omam laike nunC

ešiau
ŽuvDm

ėdros plunksnele, saulėE

lydžio take priglpAm

audžiau
IštikGm

imybę tau, jei tA

u gali sulaukt žūstDm

ančio
]Iš praDm

rajos ištraukt, lemtF

ingais žodžiais šaukt dūžtE

ančio.
Pried. Aš tavo širAm

dį paversiu į deimDm

antą,
NušvG

iesiu kelią tau ir einC

ame
AE

š tavo šiAm

rdį paversiu į deiDm

mantą,
BranE7

giausia tu pasaulį man.
Aš tavo širAm

dį paversiu į deimDm

antą,
NušvG

iesiu kelią tau ir einC

ame
AE

š tavo šiAm

rdį paversiu į deiDm

mantą,
BranE7

giausia tu pasaulį man.
Tarp ilgAm

esio dienų, nežinG

omu laiku plauC

kiame
Lyg bDm

urės ir laivų, auE7

droj ir tarp uolų šauAm

kiame
PrigGm

lauski tu mane, ištraA

ukus glėbyje skęsDm

tantį
SuduDm

žusias šukes, paF

versim laime mes – švęsE

kime.
Pried. Aš tavo širAm

dį paversiu į deimDm

antą,
NušvG

iesiu kelią tau ir einC

ame
AE

š tavo šiAm

rdį paversiu į deiDm

mantą,
BranE7

giausia tu pasaulį man.
Aš tavo širAm

dį paversiu į deimDm

antą,
NušvG

iesiu kelią tau ir einC

ame
AE

š tavo šiAm

rdį paversiu į deiDm

mantą,
BranE

giausia tu pasaulį mAm

an.
Pried. AF

š taA#m

vo širdį paversiu į deimD#m

antą,
NušvG#

iesiu kelią tau ir einC#

ame
AF

š tavo šiA#m

rdį paversiu į deiD#m

mantą,
BranF7

giausia tu pasaulį man.
AF

š taA#m

vo širdį paversiu į deimD#m

antą,
NušvG#

iesiu kelią tau ir einC#

ame
AF

š tavo šiA#m

rdį paversiu į deiD#m

mantą,
BranF7

giausia tu pasaulį man.
F


A#m


x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 3 Vidurkis: 5]