Sisters on Wire – Mėlyna mėlyna

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

Fm


Db


Ab


Fm


Db


Ab


Išskrisim tik mFm

es, o viDb

są kitą laikas ištrAb

ins
IštrFm

ins senas klaidas, o uDb

pė mus neš toliAb


LFm

aikrodžių rodyklės, greitDb

ėja kiekviena dienAb

a
Aš dFm

uodu tau viską, tik kad visDb

ko tau negana
TFm

avo akDb

ys, kaip mėAb

lyna, mėlyna, mėlyna jūra
AFm

š pasDb

kęstu jų gelmėjAb

e
TFm

avo keDb

rai suAb

pa, supa, supa mane
KFm

aip man sustabdyti, susDb

tabdyti akimirkAb

ą?
Fm


Db


Ab


Fm


Db


Ab


Lėtai palengva, mFm

es bėDb

gome miško takAb

ais
O gFm

albūt kažkada mes grįDb

šim ten mažais vaikAb

ais
LaFm

ikrodžių rodyklės, greitDb

ėja kiekviena dienAb

a
Aš duFm

odu tau viską, tiDb

k kad visko tau negana
TFm

avo akDb

ys, kaip mėAb

lyna, mėlyna, mėlyna jūra
AFm

š pasDb

kęstu jų gelmėjAb

e
TFm

avo keDb

rai suAb

pa, supa, supa mane
KFm

aip man sustabdyti, susDb

tabdyti akimirkAb

ą?
Ab


Ab


Ab


Ab


SFm7

apnas keičia sapną,
Po nakties ateina aušra
VDb

ėl ir vėl mes grįžtam atgEb

al
Ab


Ab


Ab


Ab


Kaip gėFm7

lės pražysta,
Kaip šiluma sugrįžta
VDb

ėl ir vėl mes grįžtam atgEb

al
TFm

avo akDb

ys, kaip mėAb

lyna, mėlyna, mėlyna jūra
AFm

š pasDb

kęstu jų gelmėjAb

e
TFm

avo keDb

rai suAb

pa, supa, supa mane
KFm

aip man sustabdyti, susDb

tabdyti akimirkAb

ą?

x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 2 Vidurkis: 5]