2 Donatai – Na, o kaip tau dabar

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

F

Na, o kaip tau dabar?
Po begalyBb

bės dienų.
Ar jau tiki manGm

im?
O gal klausai dC

ar draugų?
Na, o kaip tau dF

abar?
Kaip prieš mane viBb

en tik tu.Bb


Prisiekiu tau ir savo draugams,
Gm

Tėvams ir saC

vo dievams,
Kad F

mylėsiu tave
F

Kažkada kalbėjai,
Tarp mūsų niekoBb

nebus.
Manimi netikėGm

jai,
O aš buvau atkaC

klus.
Aš tau įroF

džiau, kad tokio kito Bb

nėra.
Bb

Juk ne kas dieną gali,
Gm#

Dainoj save pamatGm

yt,
O ar mylC

ėti gali?
F

Na, o kaip tau dabar?
Po begalybBb

ės dienų.
Ar jau tiki maniGm

m?
O gal klausai dar drC

augų?
Na, o kaip tau dF

abar?
Kaip prieš mane vienBb

tik tu
Bb

Prisiekiu tau ir savo draugams,
Gm

Tėvams ir savo dieC

vams,
Kad mylėsiF

u tave.
F

Man dažnai kartojai,
Kad aš sunkusBb

žmogus.
Ir maGm

ne išlaikyti,
Tau jėgųC

nebus.
Bet visas F

mano pasaulis,
Nuo pirmo žvilgsnioBb

tik tau.
Bb

Ir nesvarbu kiek kelių,
Gm

Mes dar nueisim kartu,
Ir per amžius būsiC

m kartu.
F

Na, o kaip tau dabar?
Po begalybBb

ės dienų.
Ar jau tiki maniGm

m?
O gal klausai dar drC

augų?
Na, o kaip tau dF

abar?
Kaip prieš mane vienBb

tik tu.
Bb

Prisiekiu tau ir savo draugams,
Gm

Tėvams ir savo dieC

vams,
Kad mylėsiF

u tave.
Bb

Pakelk rC

ankas, į Am

žydrą Dm

dangų,
TeBb

gul vC

isi šiandieAm

ną muDm

s supranta.
Bb

Pabėkim kC

artu,A

nuo visų bloDm

gybių.
ŠiandBb

ien tariu – taC

ve aš myliu.
F

Na, o kaip tau dabar?
Po begalybBb

ės dienų.
Ar jau tiki manGm

im?
O gal klausai dC

ar draugų?
Na, o kaip tau dF

abar?
Kaip prieš mane vienBb

tik tu.
Bb

Prisiekiu tau ir savo draugams,
Gm

Tėvams ir savo dieC

vams,
Kad mylėsiF

u tave.

x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 2 Vidurkis: 5]