Stasys Povilaitis – Vyšnių sodai

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

Bb


Cm


F


Bb


F


Eb


Bb


Cm


F


Bb


F


Eb


Vyšnių sEb

odai balti
Iš vaikG

ystės sugrįžta
Ir tadaFm

pajunti
Čia namBb

ai tau šventi
Vyšnių sEb

odai balti
Iš vaikG

ystės sugrįžta
Ir tadaFm

pajunti
Čia naBb

mai tau šventi
TaiGm

teguEb

mums ilgai
LyF

g saulėtekiai Bb

ryškūs švies
GimtD

inės langai
Lėks vaiF

kystės žirgai
Pried. Vyšnių sEb

odai balti
Iš vaikG

ystės sugrįžta
Ir tadaFm

pajunti
Čia namBb

ai tau šventi
Pried. Vyšnių sEb

odai balti
Iš vaikG

ystės sugrįžta
Ir tadaFm

pajunti
Čia namBb

ai tau šventi
Po senuEb

oju klevu
Kur jaunG

ystė prabėgo
Ieškom žodžFm

ių tavų
AtminBb

imų gyvų
Po senuEb

oju klevu
Kur jaunG

ystė prabėgo
Ieškom žodžFm

ių tavų
AtmiBb

nimų gyvų
Tai tegGm

u Eb

mums ilgai
Lyg saulF

ėtekiai rBb

yškūs švies
GimtD

inės langai
Lėks vaikyF

stės žirgai
Pried. Vyšnių sEb

odai balti
Iš vaikG

ystės sugrįžta
Ir tadaFm

pajunti
Čia namBb

ai tau šventi
Pried. Vyšnių sEb

odai balti
Iš vaikG

ystės sugrįžta
Ir tadaFm

pajunti
Čia namBb

ai tau šventi
O širdEb

ie, tu vedi
Į melsvG

uojančius tolius
Kur dabFm

ar jau kiti
Vyšnių sodBb

ai balti
O širdEb

ie, tu vedi
Į melsvG

uojančius tolius
Kur dabFm

ar jau kiti
Vyšnių soBb

dai balti
Tai tegGm

u Eb

mums ilgai
LyF

g saulėtekiai Bb

ryškūs švies
GimtinD

ės langai
Lėks vaiF

kystės žirgai
Pried. Vyšnių sEb

odai balti
Iš vaikG

ystės sugrįžta
Ir tadaFm

pajunti
Čia namBb

ai tau šventi
Pried. Vyšnių sEb

odai balti
Iš vaikG

ystės sugrįžta
Ir tadaFm

pajunti
Čia namBb

ai tau šventi

x1.0

***

Muzika: Galina Savinienė

Tekstas: Edvardas Drėgva

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 4 Vidurkis: 5]