Studija – daina draugams

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

C


F


G


C


ŠC

i diena atėjo nejG7

učia
Lyg metų nebūtų praC

ėję tiek daug
Neužtruks draugai juk keG7

lyje
Tikrai atvažiuos susiC

tikt
SkaC

mba jau skambutis į duG7

ris
Girdisi linksmas draugų šurmC

ulys
Dar akimirka ir jis praG7

trūks
Ilgu džiaugsmingu - “VaC

lio”
Pried. SėdC

im, linguojam, dainuG7

ojam smagiai
Lyg išsiskyrę neC

buvom visG

ai
VerC

kiam iš džiaugsmo susG7

toję ratu
Kaip gera turėt tiek draC

ugų
GeC

ra , kaip gera
ŠitG7

iek turC

ėti drauG7


C


F


G


C


EC

i, nustokit šurmuliuot kalG7

bėt
Atminčiai nuotrauką noC

riu turėt
Savo dainą laikas prisiG7

mint
Ir uždainuot ją linkC

smai
PrisiD#

mink dabar ir tu drauA#

gus
Kur dabar jie , kokD#

iam kraA#

šte
LaiD#

ško laukia iš tavęs senA#

iai
Kviesk juos greičiau pas sD#

ave
Pried. SėdD#

im, linguojam, dainua#

ojam smagiai
Lyg išsiskyrę neD#

buvom visA#

ai
VerD#

kiam iš džiaugsmo susA#

toję ratu
Kaip gera turėt tiek draD#

ugų
GeD#

ra , kaip gera
ŠitA#

iek turD#

ėti draugA#

ų 
ied. SėdD#

im, linguojam, dainua#

ojam smagiai
Lyg išsiskyrę neD#

buvom visA#

ai
VerD#

kiam iš džiaugsmo susA#

toję ratu
Kaip gera turėt tiek draD#

ugų
GeD#

ra , kaip gera
ŠitA#

iek turD#

ėti draugA#

ų 

x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 2 Vidurkis: 5]