Algis ir Valdemaras Frankoniai – Pro klevą pro rugius

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

 

Pakeisti tonaciją:

Pragrojimas:

Gm

_____Eb

_____Gm

_____Eb

TeGm

n, kur aukštas klevas,

Gm

go baltas kelias

PrGm

o tėvų namus D

gimtus.

 

RytD

mečiais rasotais

MuD

s už horizontų

ŠauD

kė laikas nekanGm

trus.

GerGm

a buvo lėkti,

DžiaGm

ugtis ir gyventi

TarG

p vilties ir tarp saCm

pnų.

 

DegCm

ė miestų ugnys,

BėgGm

o mūEb

sų metai

ŠvieCm

tėilgD

esys nGm

amų.

 

Pried.

ProGm

klevD

ą, pro rugius,

Kur mėlynD

as dangus

Ankstyvą rytGm

ą,

NaGm

kty ar sD

utemoj,

Nedrąsūs kaD

ip vaikai

Po daugel metGm

ų jau tiktaD

i namo.

 

ŽyD

dės aD7

ušra languos,

Miegos tyD

la rugiuos,

Ir skubins širGm

dys.

O seGm

nas Cm

namas lauks,

Sušildys iD7

r priglaus

Jo šilumGm

a.

 

TojGm

šaly, kur augom,

KleGm

vas kelią saugo,

Į tėGm

vų namuD

s gimtus.

MD

es čionai žydėjom,

MD

es iš čia išėjom

PrD

o plačius svajų varGm

tus.

 

BaltGm

asparni gandre,

LaimGm

ės metų paukšti,

KuG

r plasnoji, kur skrCm

endi?

GaCm

l kaip mes vaikystės

SavGm

o seEb

no kraigo,

IeCm

škai iD

r nGm

esurandi?

 

Pried.

ProGm

klevD

ą, pro rugius,

Kur mėlynD

as dangus

Ankstyvą rytGm

ą,

NaGm

kty ar sD

utemoj,

Nedrąsūs kaD

ip vaikai

Po daugel metGm

ų jau tiktaD

i namo.

 

ŽyD

dės aD7

ušra languos,

Miegos tyD

la rugiuos,

Ir skubins širGm

dys.

O seGm

nas Cm

namas lauks,

Sušildys iD7

r priglaus

Jo šilumGm

a.

x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 6 Vidurkis: 4.3]