Žemaitukai – Skinsiu raudoną rožę

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

D


G


D


A


D


Pried. SkinD

siu raudoną roG

žę
Ir atnešiu tau kas rytą dovD

anų
Lašą vilties ir groA

žio
Spindulį pavasario dieD


ŽyD

di, kvepia margos gėA

lės
Šiandien liaunus daigelius aš vėl raD

dau
Juokiasi žiedus iškA

ėlę
Saulės spinduliams, ir man, ir taD

u
Pried. SkinD

siu raudoną roG

žę
Ir atnešiu tau kas rytą dovD

anų
Lašą vilties ir groA

žio
Spindulį pavasario dieD


RoD

žės darželio gėG

lės
Mūsų laimės ir draugystės šypsD

ena
Širdį uždegs jos vėlA

ei
Ir svajonė vėl nubus jauD

na
D


G


D


A


D


SkaD

mba, aidi linksmos daiA

nos
Vėjas lydi jas tolyn toD

lyn lauku
Lauksiu aš tavęs ateiA

nant
Bėgsiu pasitikt žiedų taD

ku
Pried. SkiD

nsiu raudoną roG

žę
Ji ant rankų degs tarsi liepD

sna skaidri
Tau iš toli pamA

osiu
Savo ilgesiu jaunoj širD

dy
RoD

žę, raudoną roG

žę
Aš atnešiu tau kas rytą dovaD


Lašą vilties ir groA

žio
Spindulį pavasario dieD


RoD

žės darželio gėG

lės
Mūsų laimės ir draugystės šypsD

ena
Širdį uždegs jos vėlA

ei
Ir svajonė vėl nubus jauD

na
D


G


D


A


D


x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 2 Vidurkis: 5]