GJan – Ruduo

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

C

Kiek dar laiką matuosiu
Am

Kiek dar kartų sau aš meluosiu
Em

Bėga metai
O G

Tu dar čia
NC

oriu savim patikėti
Kad Am

vieną dieną galėsiu mylėti
Em

Bėga metai
Tu G

mintyse
SaC

kyk, kaip tAm

aip padarei?
Paleidai mus taEm

ip lengvai
Lengvai, G

lengvai
Aš niekada C

nemaniau
Kad gali būti bAm

logiau
Ir nemaniau, kEm

ad sakysiu – Ruduo jaG

u užkniso
Aš nemC

aniau
Kad gali būti sAm

unkiau
Kai aš Tave Em

pamatysiu
Ir Tu ją laiG

kysi
Taip, kaip kažkada laikei mane...
C


Am


Em


G


Taip, kaip kažkada laikei mane...
C


Am


Em


G


Ar ir jC

i žino mūsų šventą vietą
Kur Am

pirmą kartą viens kitą lietėm?
Em

Bėga metai
Tu G

mintyse
Be TC

avęs man viskas netikra
Am

Kas turėjo spalvas tapo pilka
Em

Bėga metai
O G

Tu dar čia
SaC

kyk, kaip tAm

aip padarei?
Paleidai mus taEm

ip lengvai
Lengvai, G

lengvai
C


Am


Em


G


Aš niekada C

nemaniau
Kad gali būti bAm

logiau
Ir nemaniau, kEm

ad sakysiu – Ruduo jaG

u užkniso
Aš nemC

aniau
Kad gali būti sAm

unkiau
Kai aš Tave Em

pamatysiu
Ir Tu ją laiG

kysi
Taip, kaip kažkada laikei mane...
C


Am


Em


G


Am


Aš... Aš...
Jau kojų pirštaC

is jaučiu
Kai tuoj pasieksiAm

u dugną
Kartoju sauC

negaliu
Paleist Tave D

aš turiu
Aš niekadaC

nemaniau
Kad gali būti Am

geriau
Ir nemaniau, Em

kad sakysiu
Šį rudenį G

gysiu
Aš nemaC

niau
Kad gali būti Am

lengviau
Kai aš TaveEm

pamatysiu
Ir Tu ją laG

ikysi stipriau...
Nei laikei mane...

x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 3 Vidurkis: 5]