Hiperbolė – Pamiršk mane

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

A

Pamiršk maE

ne, pamiF#m

ršk mane, svD

ajotą ir mylėtą,
A

Pamiršk mane kE

aip sapnąF#m

pamiršti.
A

Ir slėnį tą, ir slE

ėnį tą,F#m

kaip mūsų žingD

sniai lėtą,
A

Ir žibuokles E

upelio pakF#m

rašty.
A

Pamiršk maE

ne, pamiF#m

ršk mane, svD

ajotą ir mylėtą,
A

Pamiršk mane kE

aip sapnąF#m

pamiršti.
A

Tik dėl tavęs, tik dE

ėl tavęs, visF#m

as dienas kalD

ėti
A

Aš negaliu net mE

ylinčioj širF#m

dy.
Pried. F#m

Pamiršk maB

ne ir tE

ą netikrą vilC#m

tį,
F#m

Kuri ir muB

s, ir sE

vajones apgC#m

aus.
F#m

Pamiršk maB

ne, juk prE

ievarta paC#m

milti
F#m

Aš negaB

liu net myD

linčio žmogE

aus.
A

Juk neskambės, juk nesE

kambės, juF#m

k lūš kiekvienas žodD

is,
A

Ir pirštai bus šalE

ti kaip stagaF#m

rai.
A

Ir žingsniai tau, ir žinE

gsniai tau, ir žF#m

vilgsnis tau parodD

ys,
A

Kad kažin kas tarp mE

ūsų negF#m

erai.
Pried. F#m

Pamiršk maB

ne ir tE

ą netikrą vilC#m

tį,
F#m

Kuri ir muB

s, ir sE

vajones apgC#m

aus.
F#m

Pamiršk maB

ne, juk prE

ievarta paC#m

milti
F#m

Aš negaB

liu net myD

linčio žmogE

aus.

x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 2 Vidurkis: 3.5]