Studija – Vaikystė (Rytas pas mamą)

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

Juk kieG

kvienas mEm

ūsų žino,
Tą BrAm

angų žoD

dį "Mama"
Ir priG

simena, kaipEm

jį taria
Am

Ten už vaikysD

tės durų
Iš tieAm

sų juk buvD

o gera
ParG

bėgus sėsti pEm

rie stalo
Ir vaAm

lgyti saldžią D

uogienę
O dG

abar ar norėtum,
KadC

vėlei sugrįžtD

ų vaikystė
Pried. O kaip norėčiG

au aš vėl
Sutikti rytą pEm

as Mamą
Kai tyliai kalbaAm

už durų Mama
Lyg sektų pasaD

ką slaptingą.
UžsimG

erkiu ir visEm

a grįžta
NorAm

s trumpaD

m, bet užplūsta sielą
NorsG

trumpam, bEm

et pripildo širdį
Am

Vaikystes garD

sai ir spalvos
Štai Am

girdi savoD

tylų verksmą
ŠtaG

i ir pievos, kuEm

r tu žaidei
Ir atAm

rodo, jog laikD

as sustojo
O daG

bar ar norėtum,
KaC

d vėlei sugrįD

žtų vaikystė
Pried. O kaip norėčiG

au aš vėl
Sutikti rytą pEm

as Mamą
Kai tyliai kalbaAm

už durų Mama
Lyg sektų pasaD

ką slaptingą.

x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 3 Vidurkis: 5]