Antis – Nauji metai (feat. Leon Somov & Jazzu)

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

Bm


F#m


Bm


Aš sutikau Naujus MeBm

tus
Neužsivilkęs palto,
Kai lijo Anglijoj lietF#m

us
Ir buvo baisiai šaBm

lta.
Kuomet žydėjo dilgBm

ėlė
Ir prasidėjo pūgos,
Kai ketinau tave myF#m

lėt
Narvelyje papBm

ūgos.
Pried. Bm

Aš sutikau Naujus MeEm

tus
NeuA

žsivilkus palF#m

to,
Kai lG

ijo Anglijoj lietEm

us
Ir bA

uvo baisiai šaBm

lta.
Kai buvo toks sunkus rudBm

uo
Ir purvo iki kelių,
Kai negalėjai man nedF#m

uot
Net obuolio kąsnBm

elio.
Pragrojimas
Bm


F#m


Bm


Pried. Bm

Aš sutikau Naujus MeEm

tus
NeuA

žsivilkus palF#m

to,
Kai lG

ijo Anglijoj lietEm

us
Ir bA

uvo baisiai šaBm

lta.
Kai švelnios giesmės angBm

elų
Skambėjo man tą rytą,
Aš pasakiau: tave myF#m

liu,
Bet išeinu pas kBm

itą.
Pragrojimas
Bm


F#m


Bm


x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 1 Vidurkis: 5]