Laura ir Virgis – Dangus – Ką aš padariau

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

AC

r mylėsi mG

ane,
Nežinau nAm

ežinau..
ApsiriF

kti bijau,
PatiC

kėti bijau..
Jei juoAm

doj naktį,
MaDm

no širdį girG

di..
NekC

vėpuok, nepaF

miršk,
Kad jau rytAm

as arti,
Ir neleisk mF

an užmigt,
Nes tavęs neDm

matysiu..
NemG

atysiu..
Pried. Ką aš padaDm

riau,
AG

tsakiau į taC

vo meilę,
KAm

ą aš padaDm

riau,
ŽvG

aigždės man tC

ai užsimA7

erkė..
Ką dabar tarDm

ytum tu,
JG

,ei būtume kaC

rtu..
AC

r mylėsi mG

ane,
Nežinau nAm

ežinau..
ApsiriF

kti bijau,
PatiC

kėti bijau..
Jei juoAm

doj naktį,
MaDm

no širdį jauG

ti..
NekC

vėpuok, nepamF

iršk,
Kad jau rytAm

as arti,
Ir neleisk mF

an išeit,
Nes atgDm

al nebegrįšiu,
NebeG

grįšiu..
Pried. Ką aš padaDm

riau,
AG

tsakiau į taC

vo meilę,
KAm

ą aš padaDm

riau,
ŽvG

aigždės man tC

ai užsimA7

erkė..
Ką dabar tarDm

ytum tu,
JG

,ei būtume kaC

rtu..

x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 2 Vidurkis: 5]