Jessica Shy – Apkabink

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

F#m


E


D


C#


DangF#m

us ima rausBm

ti pusę ketuE

rių
Norėčiau nejA

austi to, ką tau jauF#m

čiu
Žodžiai pavBm

irto nejaukia tyE

la
Ah-ah, ahA

-ah
NegF#m

alima, koBm7

dėl negalima
LenE

gvai su tavim eiA

ti per gyvenimą?
JeF#m

i įmanoma, jBm

ei įmanoma
Tu prE

ieik prie manęs arčA

iau
Pried. Ir apkF#m

abink mane
TaBm

ip, lyg paskutinį kaE

rt, ah-ah
Aš lauA

kiu nakF#m

tyje, ah-ah
KBm

ol melagės lūpos mE

an ištars
"Aš taA

vo visada"
KF#m

ai iš dangaus gieBm

dro ima kristi lieE

tus
Tada pasiA

girsta tavo balsas raF#m

mus
Kartu mes galvBm

ojam ežerų varE

dus
Tokių jau kaip tA

u daugiau šioj žemėj nebF#m

us
Ah-ah, nBm

e, negalima
LenE

gvai su tavim eiA

ti per gyvenimą
JeF#m

i įmanoma, jeBm

i įmanoma
Tu prE

ieik prie manęs arA

čiau
Pried. Ir apF#m

kabink mane
TBm

aip, lyg paskutinį kE

art, ah-ah
Aš lauA

kiu naktyjF#m

e, ah-ah
Kol meBm

lagės lūpos mE

an ištars
"Aš tA

avo"
Pried. ApkF#m

abink mane
TaBm

ip, lyg paskutinį kaE

rt, ah-ah
Aš lauA

kiu nakF#m

tyje, ah-ah
KBm

ol melagės lūpos mE

an ištars
"Aš taA

vo visada"

x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 3 Vidurkis: 4.7]