GJan – Važiuoju kur širdis

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

Dm


Dm


Dm


Dm


Mąsčiau, jeiDm

gu liūdeGm

sys turėtų luC

bas
Aš galva jau remF

čiausi į jDm

as
Turiu rast duris, tuGm

riu aš paC

bėgt, pabėgt, paF

bėgt
KamDm

bary tapetai ant sieGm

nų pradėjo kalC

bėt
Ir mano varF

dą garsiai rėDm

kt
Turiu aš tuGm

riu iš čia pabC

ėgt, pabėgt, paF

bėgt
RakDm

tus jau paėmiau ir liGm

pu žemyn
NebeC

galiu laukti
Trys, du, vienas ir
Pried.Dm

jas plaukGm

us kutena
KC

ai spaudžiu aF

š pedalą
VažDm

iuoju, kGm

ur širdis nuneš
Ū-C

vou, ū-vou
VažF

iuoju, kur širdis nuneš
PDm

er kalnus vandeGm

nynus
DykC

umas ir krišF

tolo ledynus
VažiDm

uoju, kGm

ur širdis nuneš
Ū-C

vou, ū-vou
Važiuoju, kur širdis nuneš
Dm


Gm


C


VažiF

uoju, kur širdis
Dm


Gm


C


VažiF

uoju, kur širdis
PrilDm

ijo minGm

čių, galva kuC

pina
Nupyliau jų piF

lną jūrą
Ir vDm

ietą užGm

leidžiu saulei
LiC

esk mane, maF

ne
RakDm

tus jau paėmiau ir liGm

pu žemyn
NebeC

galiu laukti
Trys, du, vienas ir
Pried.Dm

jas plaukGm

us kutena
KC

ai spaudžiu aF

š pedalą
VažDm

iuoju, kGm

ur širdis nuneš
Ū-C

vou, ū-vou
VažF

iuoju, kur širdis nuneš
PDm

er kalnus vandeGm

nynus
DykC

umas ir krišF

tolo ledynus
VažiDm

uoju, kGm

ur širdis nuneš
Ū-C

vou, ū-vou
Dm


Gm


Važiuoju, kur širdis nuneš
Dm


Gm


C


VažiF

uoju, kur širdis
Dm


Gm


C


Važiuoju, kur širGm

dis
Kuri neF

bijo jaust
Svajot ir pasiC

klyst
Tarp jūrų deDm

vynių
PalGm

eidžiu nerF

imą į toC

lius
ŪDm

, ū-ūGm

, ū
RaC

ktus jau paėmiau ir lipF

u žemyn
ŪDm

, ū-ūGm

, ū
NebeC

galiu laukti
Trys, du, vienas ir
Dm

jas plaukus kuGm

tena
Ū-C

vou, ū-vou
Ū-F

vou, ū-vou, o
VažDm

iuoju, kur širGm

dis nuneš
Ū-C

vou, ū-vou
Ū-F

vou, ū-vou, o
PDm

er kalnus vandGm

enynus
Ū-C

vou, ū-vou
Ū-F

vou, ū-vou, o
VaDm

žiuoju, kur širGm

dis nuneš
Ū-C

vou, ū-vou
Važiuoju, kur širdis nuneš

x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 4 Vidurkis: 5]