Justinas Jarutis – Kvėpuoti nustosiu

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

A


D


D


A


D


KambA

ary tylu – sienų klausyt neišD

mokau
KuA

r aš esu? Vis dar tamsu – nežiD

nosiu
Kai baigsis naA

ktis, aš vis dar mieD

gosiu
Taikos ketA

uri – užklok mane, kai kvėpuoti nusD

tosiu
Nuo klūpA

ėjimo raudoni ir akys, akys pajD

uodę
NebeA

verk dėl manęs – jA

os man per sūrios, neD

reikia
Kai baigsis naA

ktis, aš vis dar mieD

gosiu
TaiA

kos keturi – užklok mane, kai kvėpuoti nustD

osiu
Užklok mane, kai kvėpuoti nustA

osiu
A


D


A


D


Kai baigsis naA

ktis, aš vis dar mieD

gosiu
Taikos ketA

uri – užklok mane, kai kvėpuoti nustD

osiu
D

klok mane, kai kvėpuoti nustA

osiu
A


D


x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 5 Vidurkis: 5]