Rytis Cicinas – Įsimylėti taip paprasta

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

VF

ėl kiekvieną dieną
ABb

š galvoju viena,
NC

es tavęs nesuF

tinku.
EDm

ch, mintys, duBb

okit man gyC

vent raF

miai!C


PaF

prasta nebūna,
ŠirBb

dyje fortūna
ŠypC

sosi tikrai reF

tai.
ADm

š mintis pavBb

ersiu tikC

rais bučiF

niais.
Pried. Įsimylėti taip paBb

prasta,
OC

kas gražiausia, jau atAm

rasta.
TuDm

riu tave ir dainBb

uoju tau nuostabią daC

iną,
Rymodamas prF

ie langų.
ĮsiDm

mylėti taip papBb

rasta,
OC

kas gražiausia, jau atrAm

asta.
LiDm

kau tik aš ir naBb

ktis.
Tavam lange šiC

ąnakt tamF

su.
MF

an esi kaip sapnas,
Bb

l širdelė trankos,
C

l degu karšta aiF

stra.
ĮDm

tave iškeBb

isčiau gyC

veniF

mą.C


KaF

rtą paskutinį
UždBb

egu krūtinėj
TūkC

stantį naujų vilčių.
ADm

teik šią nBb

aktį - aš taC

ve kviF

ečiu.
Pried. Įsimylėti taip paBb

prasta,
OC

kas gražiausia, jau atAm

rasta.
TuDm

riu tave ir dainBb

uoju tau nuostabią daC

iną,
Rymodamas prF

ie langų.
ĮsiDm

mylėti taip papBb

rasta,
OC

kas gražiausia, jau atrAm

asta.
LiDm

kau tik aš ir naBb

ktis.
Tavam lange šiC

ąnakt tamF

su.
Pried. Įsimylėti taip paBb

prasta,
OC

kas gražiausia, jau atAm

rasta.
TuDm

riu tave ir dainBb

uoju tau nuostabią daC

iną,
Rymodamas prF

ie langų.
ĮsiDm

mylėti taip papBb

rasta,
OC

kas gražiausia, jau atrAm

asta.
LiDm

kau tik aš ir naBb

ktis.
Tavam lange šiC

ąnakt tamF

su.
Pried. Įsimylėti taip paBb

prasta,
OC

kas gražiausia, jau atAm

rasta.
TuDm

riu tave ir dainBb

uoju tau nuostabią daC

iną,
Rymodamas prF

ie langų.
ĮsiDm

mylėti taip papBb

rasta,
OC

kas gražiausia, jau atrAm

asta.
LiDm

kau tik aš ir naBb

ktis.
Tavam lange šiC

ąnakt tamF

su.
LiDm

kau tik aš ir naBb

ktis.
Tavam lange šiC

ąnakt tamF

su.
LiDm

kau tik aš ir naBb

ktis.
Tavam lange šiC

ąnakt tamF

su.

x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 1 Vidurkis: 5]