Monika Linkytė – Po Dangum

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

LAm

aiko nėra, tEm

ai tik mūsų dF

alia - skaičiuoti
MAm

elo nėra, bEm

et išmoF

kome mes - meluoti
OAm

ras yra, bet kEm

ažkaiF

p kažkada sustojam kvėpuoti
MAm

eilė gyEm

va, tik ne visaF

da mes jai atsiduodam...

Am

RūkF

as akC

yse...Em


Am

DugnF

as gaC

lvojEm

e...
SAm

toviu po dF

angum, aš baC

ndau prisiEm

minti...
KAm

ą reiškia aF

tsimerkt, ir nC

orėt nenEm

umirti...

Am

UžmF

erkiu akis, aišC

kiai girdžiu saEm

vas mintis
NAm

oriu atF

simerkt ir truC

putį nuEm

rimti...

NAm

enuostabu, kas steEm

bint turėtų - sukelia juoką...
Į tAm

amsą krentu, sapEm

ne gyvenu, ir vėl pasiduodu...

Am

RūkF

as akC

yse...Em


Am

DugnF

as gaC

lvojEm

e..
SAm

toviu po dF

angum, aš baC

ndau prisiEm

minti...
KAm

ą reiškia aF

tsimerkt, ir nC

orėt nenEm

umirti...

Am

UžmF

erkiu akis, aišC

kiai girdžiu saEm

vas mintis
NAm

oriu atF

simerkt ir truC

putį nuEm

rimti...

SAm

toviu po dF

angum, aš baC

ndau prisiEm

minti...
KAm

ą reiškia aF

tsimerkt, ir nC

orėt nenEm

umirti...
Am

UžmF

erkiu akis, aišC

kiai girdžiu saEm

vas mintis
NAm

oriu atF

simerkt ir truC

putį nuEm

rimti...

x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 2 Vidurkis: 5]