Vytautas Šiškauskas – Su gimtadieniu

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:
              

Tas G

amžinas laD

ikas pažvelgs į akis,                 
GimA

tadienio švD

entė atėjo.                    
Čia G

liesis šampaD

nas ir tostus sakys,                 
VarpA

ais taurėD

s vėl suskambėjo..                      
Čia G

liesis šampaD

nas ir tostus sakys,                      
VaA

rpais taurės vėD

l suskambėjo.
Pried. Su giG

mtadieA

niu      
Su gD

imtadieniu                    
LinkimG

e Tau, liA

nkime Tau         
NamųD

be dūmų
Pried. Su giG

mtadieA

niu      
Su gD

imtadieniu                     
LinkiG

me Tau, liA

nkime Tau        
NamųD

be dūmų
MeG

s linkim sveikaD

tos ir laimės kartu                    
TaA

u ranką paspD

aus mūsų rankos.                    
ApgG

lėbę viens kD

itą stovėsim ratu,                  
SkaA

mbės tau melD

odijos brangios.                      
ApgG

lėbę viens kD

itą stovėsim ratu,
SkaA

mbės tau meD

lodijos brangios.
Pried. Su giG

mtadieA

niu      
Su giD

mtadieniu                     
LinkiG

me Tau, linA

kime Tau        
NamųD

be dūmų
Su giG

mtadieA

niu      
Su giD

mtadieniu                     
LinkiG

me Tau, linA

kime Tau        
NamųD

be dūmų
VaG

lio valio valio valio o!,   
ValD

io valio valio valio o!,  VaG

lio valio A

valio valD

io valioooooo...
VaG

lio valio valio valio o!,   
ValD

io valio valio valio o!,
VaG

lio valio A

valio valD

io valioooooo...

x1.0
             

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 1 Vidurkis: 5]