WIKA – Ryčka (O Ryčka, Ryčka)

Nerandate dainos? Pridėkite akordus:

Pakeisti tonaciją:

Am


F


C


G


KaAm

rtą sutikau vaikiną,
Jį viF

si Ryčka vadina,
Jis nC

erūko, nesikeikia
Ir mG

an akyte pamerkia.
Jo mAm

arškinukai aptempti,
RauF

menukai papūsti,
JiC

s – miesto pažiba,
O aG

š kaimietė paprasta...
TuAm

ri jis daug pinigų,
NoF

rs man tai ir nesvarbu,
SvC

arbu, kad jis pamiltų mG

ane,
Ir tada man bus gaAm

na...
Ką da[Am[ryti aš turiu,
Kad maF

ne mylėtum vieną tu?
Gal lenC

ciūgą tau užriG

šti,
Ir būsi tu mano vergu?
Pried. O RyAm

čka, RyF

čka, tC

u beproG

tiškai gražus!!!
O RyčAm

ka, RyF

čka, tu afigiC

enai patraG

uklus!!!
O RyAm

čka, RyF

čka, manC

o kūnG

as trokšta to,
Ką mAm

oki duF

oti, ką mC

oki duoG

ti juk visom...
Jo fanAm

tastiški plaukai,
Lūpos salF

džios kaip ledai,
SaldaC

iniukas jis yra,
PauG

kščių pienas, traAm

lialia...
Be jo gyAm

venti negaliu,
VF

is galvoju ir tikiu,
KaC

d būsime visada kartu
KaG

ip tie balandžiai tarp debesų...
Bet tAm

oks gyvenimas yra,
PasF

vajot juk galima,
ŽinC

au, manęs tu nepamilsi,
Tu tG

ik įskaudinsi ir nuvilsi.
Va tAm

okia istorija,
KurF

ią atsiminsiu visaC

da.
Štai kas ta meilė yG

ra -
Viskas ima ir sG

ubyra!
Pried. O RyAm

čka, RyF

čka, tC

u beproG

tiškai gražus!!!
O RyčAm

ka, RyF

čka, tu afigiC

enai patraG

uklus!!!
O RyAm

čka, RyF

čka, manC

o kūnG

as trokšta to,
Ką mAm

oki duF

oti, ką mC

oki duoG

ti juk visom...
O RyAm

čka, RyF

čka, tC

u beproG

tiškai gražus!!!
O RyčAm

ka, RyF

čka, tu afigiC

enai patraG

uklus!!!
O RyAm

čka, RyF

čka, manC

o kūnG

as trokšta to,
Ką mAm

oki duF

oti, ką mC

oki duoG

ti juk visom...

x1.0

Įvertinkite akordus!
[Iš viso: 1 Vidurkis: 5]